Records found: 5
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Levitinia Genus Animalia
Levitinia freidbergi Beaucournu-Saguez & Braverman, 1987 Species accepted name Animalia
Levitinia freidbergi Saguez & Braverman, 1987 Species accepted name Animalia
Levitinia tacobi Chubareva & Petrova, 1981 Species accepted name Animalia
Levitinia tamarae Koshkimbaev & Ismagulov, 1992 Species accepted name Animalia