Records found: 11
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Leptomiza Genus Animalia
Leptomiza apoleuca Wehrli 1940 Species provisionally accepted name Animalia
Leptomiza bilinearia Leech 1897 Species accepted name Animalia
Leptomiza calcearia Walker 1860 Species provisionally accepted name Animalia
Leptomiza dentilineata Moore 1887 Species provisionally accepted name Animalia
Leptomiza hedemanni Staudinger 1897 Species provisionally accepted name Animalia
Leptomiza hepaticata Swinhoe 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Leptomiza mediolimbata Poujade 1895 Species provisionally accepted name Animalia
Leptomiza parableta Prout 1926 Species provisionally accepted name Animalia
Leptomiza prochlora Wehrli 1936 Species provisionally accepted name Animalia
Leptomiza vicina Wehrli 1936 Species provisionally accepted name Animalia