Records found: 28
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Lepidocephalichthys Genus Animalia
Lepidocephalichthys alkaia Havird & Page, 2010 Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys annandalei Chaudhuri, 1912 Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys arunachalensis (Datta & Barman, 1984) Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys balgara (Hamilton, 1822) Species synonym for Lepidocephalichthys guntea (Hamilton, 1822) Animalia
Lepidocephalichthys berdmorei (Blyth, 1860) Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys birmanicus (Rendahl, 1948) Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys bredmori (Blyth, 1860) Species synonym for Lepidocephalichthys berdmorei (Blyth, 1860) Animalia
Lepidocephalichthys furcatus (de Beaufort, 1933) Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys goalparensis Pillai & Yazdani, 1976 Species synonym for Lepidocephalichthys menoni Pillai & Yazdani, 1976 Animalia
Lepidocephalichthys guntea (Hamilton, 1822) Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys guntea balgara (Hamilton, 1822) Infraspecific taxon synonym for Lepidocephalichthys guntea (Hamilton, 1822) Animalia
Lepidocephalichthys hasselti (Valenciennes, 1846) Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys irrorata Hora, 1921 Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys jonklaasi (Deraniyagala, 1956) Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys katik Kottelat & Lim, 1992 Species synonym for Kottelatlimia katik (Kottelat & Lim, 1992) Animalia
Lepidocephalichthys kranos Havird & Page, 2010 Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys lorentzi (Weber & de Beaufort, 1916) Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys manipurensis Arunkumar, 2000 Species accepted name Animalia
Lepidocephalichthys menoni Pillai & Yazdani, 1976 Species accepted name Animalia