Records found: 612
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Lamia Genus Animalia
Lamia (acanthocinus) betulina Klug, 1825 Species synonym for Hedypathes betulinus (Klug, 1825) Animalia
Lamia (acanthocinus?) obsoleta Chevrolat, 1838 Species synonym for Acanthocinus obsoletus (Olivier, 1795) Animalia
Lamia (acanthocinus?) obsoleta Harris, 1837 Species synonym for Acanthocinus obsoletus (Olivier, 1795) Animalia
Lamia (dorcadion) bilineata Germar, 1824 Species synonym for Neodorcadion bilineatum (Germar, 1824) Animalia
Lamia (dorcadion) crux Billberg, 1817 Species synonym for Dorcadion smyrnense (Linné, 1757) Animalia
Lamia (dorcadion) decipiens Germar, 1824 Species synonym for Dorcadion decipiens Germar, 1824 Animalia
Lamia (dorcadion) mucida Dalman, 1817 Species synonym for Dorcadion mucidum mucidum (Dalman, 1817) Animalia
Lamia (mesosa) fascicularis Greene, 1918 Species synonym for Sternidius alpha (Say, 1827) Animalia
Lamia (mesosa) fascicularis Harris, 1837 Species synonym for Sternidius alpha (Say, 1827) Animalia
Lamia (monohammus) lessonii Montrouzier, 1855 Species synonym for Acalolepta lessonii (Montrouzier, 1855) Animalia
Lamia (monohammus) titillator Harris, 1841 Species synonym for Monochamus titillator (Fabricius, 1775) Animalia
Lamia (penthea ?) austrocaledonica Montrouzier, 1861 Species synonym for Blapsilon austrocaledonicum (Montrouzier, 1861) Animalia
Lamia (penthea ?) metallica Montrouzier, 1861 Species synonym for Blapsilon viridicolle (Chevrolat, 1858) Animalia
Lamia (penthea ?) scutellata Montrouzier, 1861 Species synonym for Blapsilon irroratum Pascoe, 1860 Animalia
Lamia (plectrodera) quadritæniator White, 1846 Species synonym for Deliathis quadritaeniator (White, 1846) Animalia
Lamia (plectrodera) quadritæniator White, 1858 Species synonym for Deliathis quadritaeniator (White, 1846) Animalia
Lamia (sternotomis ?) bicolor Westwood, 1845 Species synonym for Prosopocera bicolor (Westwood, 1845) Animalia
Lamia (sternotomis ?) princeps Westwood, 1845 Species synonym for Prosopocera princeps (Hope, 1843) Animalia
Lamia (sternotomis) amœna Westwood, 1845 Species synonym for Freadelpha amoena (Westwood, 1841) Animalia