Records found: 3
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Ixodes taglei Kohls, 1969 Species accepted name Animalia
Ixodes (amerixodes) taglei Morel stat., Species synonym for Ixodes taglei Kohls, 1969 Animalia
Ixodes (pholeoixodes) taglei Clifford et al., 1973 Species synonym for Ixodes taglei Kohls, 1969 Animalia