Records found: 4
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Ixodes (ixodes) kohlsi Roberts, 1970 Species synonym for Ixodes kohlsi Arthur, 1955 Animalia
Ixodes (multidentatus) kohlsi Clifford et al., 1973 Species synonym for Ixodes kohlsi Arthur, 1955 Animalia
Ixodes (scaphixodes) kohlsi Senevet & Ripert, 1967 Species synonym for Ixodes kohlsi Arthur, 1955 Animalia
Ixodes kohlsi Arthur, 1955 Species accepted name Animalia