Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Ichneumon sarcitorius Linnaeus, 1758 Species accepted name Animalia
Ichneumon sarcitorius albosignatus Torka, 1930 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Ichneumon sarcitorius caucasicus Meyer, 1926 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Ichneumon sarcitorius chosensis Uchida, 1927 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Ichneumon sarcitorius corsus Kriechbaumer, 1888 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Ichneumon sarcitorius repetitor Kriechbaumer, 1882 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Ichneumon sarcitorius turkestanicus (Heinrich, 1929) Infraspecific taxon accepted name Animalia