Records found: 76
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Hohenbuehelia Genus Fungi
Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan 1980 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia aciculospora R.H. Petersen 1985 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia albonigra (Pat.) Courtec. 1993 Species synonym for Resupinatus alboniger (Pat.) Singer 1978 Fungi
Hohenbuehelia algida (Fr.) Singer 1975 Species synonym for Resupinatus algidus var. algidus (Fr.) M. Lange 1955 Fungi
Hohenbuehelia amazonica Singer 1989 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia angustata (Berk.) Singer 1951 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia approximans (Peck) Singer 1951 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.) Singer 1951 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia atrocoerulea var. dendrocystis (M. Lange) Bon 1980 Infraspecific taxon synonym for Resupinatus algidus var. dendrocystis M. Lange 1955 Fungi
Hohenbuehelia atrocoerulea var. grisea (Peck) Thorn & G.L. Barron 1986 Infraspecific taxon synonym for Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer 1951 Fungi
Hohenbuehelia atrocoerulea var. mastrucata (Fr.) Krieglst. 2000 Infraspecific taxon synonym for Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Singer 1951 Fungi
Hohenbuehelia aurantiocystis Pegler 1977 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer 1951 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia austrocedri Fazio & Albertó 2001 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia barbatula Berk. & Cooke 1970 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia brunnea G. Stev. 1964 Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia bursaeformis (Berk.) D.A. Reid 1963 Species synonym for Conchomyces bursiformis (Berk.) E. Horak 1981 Fungi
Hohenbuehelia bursiformis (Berk.) D.A. Reid 1963 Species synonym for Conchomyces bursiformis (Berk.) E. Horak 1981 Fungi
Hohenbuehelia campinaranae Singer 1989 Species accepted name Fungi