Records found: 8
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Hadroibidion nanum (Gounelle, 1911) Species accepted name Animalia
Hadroibidion nanum Martins & Moure, 1973 Species synonym for Hadroibidion nanum (Gounelle, 1911) Animalia
Hadroibidion nanum Martins, 2009 Species synonym for Hadroibidion nanum (Gounelle, 1911) Animalia
Hadroibidion nanum Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Hadroibidion nanum (Gounelle, 1911) Animalia
Hadroibidion nanum Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Hadroibidion nanum (Gounelle, 1911) Animalia
Hadroibidion nanum Monné, 1993 Species synonym for Hadroibidion nanum (Gounelle, 1911) Animalia
Hadroibidion nanum Monné, 2005 Species synonym for Hadroibidion nanum (Gounelle, 1911) Animalia
Hadroibidion nanum Wappes & al., 2006 Species synonym for Hadroibidion nanum (Gounelle, 1911) Animalia