Records found: 46
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Gyrodactylus Genus Animalia
Gyrodactylus ackerti Species accepted name Animalia
Gyrodactylus aculeati Species accepted name Animalia
Gyrodactylus aggregata Species accepted name Animalia
Gyrodactylus alexanderi Species accepted name Animalia
Gyrodactylus ammodyti Species accepted name Animalia
Gyrodactylus arcuatus Species accepted name Animalia
Gyrodactylus armatus Species accepted name Animalia
Gyrodactylus avalonia Species accepted name Animalia
Gyrodactylus bodegensis Species accepted name Animalia
Gyrodactylus branchius Species accepted name Animalia
Gyrodactylus brevis Species accepted name Animalia
Gyrodactylus bychowskyi Species accepted name Animalia
Gyrodactylus californiensis Species accepted name Animalia
Gyrodactylus canadensis Species accepted name Animalia
Gyrodactylus colemanensis Species accepted name Animalia
Gyrodactylus corti Species accepted name Animalia
Gyrodactylus cranei Species accepted name Animalia
Gyrodactylus doglieli Species accepted name Animalia
Gyrodactylus elegans Species accepted name Animalia