Records found: 129
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Gordius Genus Animalia
Gordius Genus Animalia
Gordius aeneus Villot, 1874 Species accepted name Animalia
Gordius agassizi Montgomery, 1898 Species synonym for Gordius robustus Leidy, 1851 Animalia
Gordius alascensis Montgomery, 1907 Species accepted name Animalia
Gordius albicans Species synonym for Amphiporus lactifloreus (Johnston, 1828) Animalia
Gordius albopunctatus Müller, 1927 Species accepted name Animalia
Gordius albus Species accepted name Animalia
Gordius alfredi Camerano, 1894 Species synonym for Beatogordius alfredi (Camerano, 1894) Animalia
Gordius alpestris Villot, 1884 Species synonym for Gordionus alpestris (Villot, 1884) Animalia
Gordius alpinus Spiridonov, 1998 Species accepted name Animalia
Gordius anguis Species synonym for Tubulanus superbus (Kölliker, 1845) Animalia
Gordius angulatus Linstow, 1906 Species accepted name Animalia
Gordius annulatus Montagu, 1804 Species synonym for Tubulanus annulatus (Montagu, 1804) Animalia
Gordius aquaticus Linnaeus, 1758 Species accepted name Animalia
Gordius aquaticus difficilis Montgomery, 1898 Infraspecific taxon synonym for Gordius difficilis Montgomery, 1898 Animalia
Gordius aquaticus robustus Leidy, 1851 Infraspecific taxon synonym for Gordius robustus Leidy, 1851 Animalia
Gordius attoni Redlich, 1980 Species accepted name Animalia
Gordius bivittatus Kirjanova, 1949 Species accepted name Animalia
Gordius borisphaenicus Spiridonov, 1984 Species accepted name Animalia