Records found: 3
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Gobio feraeensis Stephanidis, 1973 Species accepted name Animalia
Gobio gobio feraeensis (non Stephanidis, 1973) Infraspecific taxon misapplied name for Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Animalia
Gobio gobio feraeensis Stephanidis, 1973 Infraspecific taxon synonym for Gobio feraeensis Stephanidis, 1973 Animalia