Records found: 14
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Gnomidolon brethesi Aurivillius, 1912 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Blackwelder, 1946 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Species accepted name Animalia
Gnomidolon brethesi Bruch, 1912 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Gounelle, 1909 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Martins, 1962 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Martins, 1967 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Martins, 1971 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Martins, 2006 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Monné, 1993 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Monné, 2005 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia
Gnomidolon brethesi Viana, 1972 Species synonym for Gnomidolon brethesi Bruch, 1908 Animalia