Records found: 171
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Galaxias Genus Animalia
Galaxias affinis Regan, 1906 Species synonym for Galaxias brevipinnis Günther, 1866 Animalia
Galaxias africanus Weber, 1895 Species ambiguous synonym for Galaxias zebratus (Castelnau, 1861) Animalia
Galaxias alepidotus (Forster, 1801) Species synonym for Galaxias argenteus (Gmelin, 1789) Animalia
Galaxias alpinus (Jenyns, 1842) Species synonym for Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) Animalia
Galaxias amaenus Castelnau, 1872 Species synonym for Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) Animalia
Galaxias anomalus Stokell, 1959 Species accepted name Animalia
Galaxias argenteus (Gmelin, 1789) Species accepted name Animalia
Galaxias atkinsoni Johnston, 1883 Species synonym for Galaxias brevipinnis Günther, 1866 Animalia
Galaxias auratus Johnston, 1883 Species accepted name Animalia
Galaxias bollansi Hutton, 1902 Species synonym for Galaxias brevipinnis Günther, 1866 Animalia
Galaxias bongbong Macleay, 1881 Species synonym for Galaxias olidus Günther, 1866 Animalia
Galaxias brevipinnis Günther, 1866 Species accepted name Animalia
Galaxias brocchus Richardson, 1848 Species synonym for Galaxias fasciatus Gray, 1842 Animalia
Galaxias bullocki Regan, 1908 Species synonym for Brachygalaxias bullocki (Regan, 1908) Animalia
Galaxias burrowsius (Phillipps, 1926) Species synonym for Neochanna burrowsius (Phillipps, 1926) Animalia
Galaxias burrowsius Phillipps, 1926 Species synonym for Neochanna burrowsius (Phillipps, 1926) Animalia
Galaxias campbelli Sauvage, 1880 Species synonym for Galaxias brevipinnis Günther, 1866 Animalia
Galaxias campbellii Sauvage, 1880 Species synonym for Galaxias brevipinnis Günther, 1866 Animalia
Galaxias capensis Steindachner, 1894 Species synonym for Galaxias zebratus (Castelnau, 1861) Animalia