Records found: 8
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Galaxea Genus Animalia
Galaxea acrhelia Veron, 2002 Species accepted name Animalia
Galaxea alta Nemenzo, 1980 Species accepted name Animalia
Galaxea astreata (Lamarck, 1816) Species accepted name Animalia
Galaxea cryptoramosa Fenner & Veron, 2002 Species accepted name Animalia
Galaxea fascicularis (Linnaeus, 1767) Species accepted name Animalia
Galaxea longisepta Fenner & Veron, 2002 Species accepted name Animalia
Galaxea paucisepta Claereboudt, 1990 Species accepted name Animalia