Records found: 9
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Exaireta Genus Animalia
Exaireta siliacea (White, 1916) Species accepted name Animalia
Exaireta spinigera (Wiedemann, 1830) Species accepted name Animalia
Selvitsa exaireta Young, 1977 Species accepted name Animalia
Exaireta philippi Hunter, 1900 Species synonym for Archistratiomys luctifera Philippi, 1865 Animalia
Exaireta philippii Bigot, 1879 Species synonym for Archistratiomys luctifera Philippi, 1865 Animalia
Exaireta seolforalis Miller, 1917 Species synonym for Benhamyia alpina (Hutton, 1901) Animalia
Exaireta analis Nowicki, 1875 Species synonym for Benhamyia apicalis (Walker, 1849) Animalia
Exaireta straznickii Osten Sacken, 1882 Species synonym for Benhamyia straznitzkii (Nowicki, 1875) Animalia