Records found: 27
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Euzonus Genus Animalia
Euzonus Genus Animalia
Euzonus arcticus Grube, 1866 Species accepted name Animalia
Euzonus collulum Menge, 1854 Species accepted name Animalia
Euzonus dillonensis (Hartman, 1938) Species accepted name Animalia
Euzonus dillonensis (Hartman, 1938) Species synonym for Euzonus dillonensis (Hartman, 1938) Animalia
Euzonus ezoensis (Okuda, 1936) Species accepted name Animalia
Euzonus flabelliferus (Ziegelmeier, 1955) Species accepted name Animalia
Euzonus flabelligerus (Ziegelmeier, 1955) Species accepted name Animalia
Euzonus furcifera (Ehlers, 1897) Species accepted name Animalia
Euzonus heterocirrus Rozbaczylo & Zamorano, 1970 Species accepted name Animalia
Euzonus japonicus Misaka & Masanori, 2003 Species accepted name Animalia
Euzonus mammillatus Santos, Nonato & Petersen, 2004 Species accepted name Animalia
Euzonus mucronata (Treadwell, 1914) Species accepted name Animalia
Euzonus mucronata (Treadwell, 1914) Species synonym for Euzonus mucronata (Treadwell, 1914) Animalia
Euzonus otagoensis Probert, 1976 Species accepted name Animalia
Euzonus papillatus Santos, Nonato & Petersen, 2004 Species accepted name Animalia
Euzonus profundus Hartman, 1967 Species accepted name Animalia
Euzonus williamsi (Hartman, 1938) Species accepted name Animalia
Euzonus williamsi (Hartman, 1938) Species synonym for Euzonus williamsi (Hartman, 1938) Animalia