Records found: 27
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eutichurus Genus Animalia
Eutichurus abiseo Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus arnoi Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus brescoviti Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus chingliputensis Majumder & Tikader, 1991 Species accepted name Animalia
Eutichurus cuzco Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus ferox Simon, 1897 Species accepted name Animalia
Eutichurus furcifer Kraus, 1955 Species accepted name Animalia
Eutichurus ibiuna Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus itamaraju Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus keyserlingi Simon, 1897 Species accepted name Animalia
Eutichurus lizeri Mello-Leitão, 1938 Species accepted name Animalia
Eutichurus luridus Simon, 1897 Species accepted name Animalia
Eutichurus madre Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus manu Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus marquesae Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus pallatanga Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia
Eutichurus putus O. P.-Cambridge, 1898 Species accepted name Animalia
Eutichurus ravidus Simon, 1897 Species accepted name Animalia
Eutichurus saylapampa Bonaldo, 1994 Species accepted name Animalia