Records found: 20
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Euthyneura Genus Animalia
Euthyneura abnormis Saigusa & Yang, 2003 Species accepted name Animalia
Euthyneura aerea Frey, 1953 Species accepted name Animalia
Euthyneura albipennis (Zetterstedt, 1842) Species accepted name Animalia
Euthyneura aperta Melander, 1902 Species accepted name Animalia
Euthyneura argyria Melander, 1927 Species accepted name Animalia
Euthyneura bucinator Melander, 1902 Species accepted name Animalia
Euthyneura crocata (Coquillett, 1900) Species accepted name Animalia
Euthyneura gyllenhali (Zetterstedt, 1838) Species accepted name Animalia
Euthyneura halidayi Collin, 1926 Species accepted name Animalia
Euthyneura incompleta Strobl, 1898 Species synonym for Euthyneura myrtilli Macquart, 1836 Animalia
Euthyneura inermis (Becker, 1910) Species accepted name Animalia
Euthyneura matura Melander, 1927 Species accepted name Animalia
Euthyneura myricae Haliday, 1851 Species accepted name Animalia
Euthyneura myricae Lundbeck, 1910 Species synonym for Euthyneura myrtilli Macquart, 1836 Animalia
Euthyneura myrtilli Frey, 1956 Species synonym for Euthyneura albipennis (Zetterstedt, 1842) Animalia
Euthyneura myrtilli Macquart, 1836 Species accepted name Animalia
Euthyneura simillima Strobl, 1893 Species synonym for Euthyneura myrtilli Macquart, 1836 Animalia
Euthyneura spinipes Melander, 1927 Species accepted name Animalia
Euthyneura stigmata Saigusa & Yang, 2003 Species accepted name Animalia