Records found: 9
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Euryneura Genus Animalia
Euryneura elegans Williston, 1888 Species accepted name Animalia
Euryneura fascipennis (Fabricius, 1805) Species accepted name Animalia
Euryneura kerteszi Iide, 1968 Species accepted name Animalia
Euryneura mexicana Kertesz, 1908 Species accepted name Animalia
Euryneura peruana Kertesz, 1908 Species accepted name Animalia
Euryneura propinqua Schiner, 1868 Species accepted name Animalia
Euryneura pygmaea (Bellardi, 1862) Species accepted name Animalia
Euryneura robusta Kertesz, 1908 Species accepted name Animalia