Records found: 24
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eurycantha Genus Animalia
Eurycantha australis (Montrouzier, 1855) Species synonym for Dryococelus australis (Montrouzier, 1855) Animalia
Eurycantha calcarata Lucas, 1869 Species accepted name Animalia
Eurycantha calcarata diabola Redtenbacher, 1908 Infraspecific taxon synonym for Eurycantha calcarata Lucas, 1869 Animalia
Eurycantha coenosa Redtenbacher, 1908 Species synonym for Eurycantha insularis Lucas, 1869 Animalia
Eurycantha coriacea Redtenbacher, 1908 Species synonym for Eurycantha insularis Lucas, 1869 Animalia
Eurycantha coriacea coriacea Redtenbacher, 1908 Infraspecific taxon synonym for Eurycantha insularis Lucas, 1869 Animalia
Eurycantha coriacea maluensis Günther, 1929 Infraspecific taxon synonym for Eurycantha maluensis Günther, 1929 Animalia
Eurycantha coronata Redtenbacher, 1908 Species accepted name Animalia
Eurycantha diabolus Redtenbacher, 1908 Species synonym for Eurycantha calcarata Lucas, 1869 Animalia
Eurycantha echinata Lucas, 1878 Species synonym for Eurycantha rosenbergii Kaup, 1871 Animalia
Eurycantha horrida Boisduval, 1835 Species accepted name Animalia
Eurycantha immunis Redtenbacher, 1908 Species accepted name Animalia
Eurycantha insularis Lucas, 1869 Species accepted name Animalia
Eurycantha latro Redtenbacher, 1908 Species accepted name Animalia
Eurycantha maluensis Günther, 1929 Species accepted name Animalia
Eurycantha micrantha (Montrouzier, 1855) Species accepted name Animalia
Eurycantha olivacea Westwood, 1859 Species synonym for Theramenes olivaceus (Westwood, 1859) Animalia
Eurycantha portentosa Kirby, 1904 Species accepted name Animalia
Eurycantha rosenbergii Kaup, 1871 Species accepted name Animalia