Records found: 63
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eugoa Genus Animalia
Eugoa aequalis Walker 1857 Species accepted name Animalia
Eugoa africana Hampson 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa arcuata Hampson 1918 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa arida van Eecke 1920 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa basipuncta Hampson 1891 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa bilineata Hampson 1901 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa bipuncta Hampson 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa bipuncta Heylaerts Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa bipuncta Heylaerts 1891 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa bipunctata Snellen 1904 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa bipunctata Walker 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa brunnea Hampson 1914 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa clarior Strand 1917 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa conflua Bethune-Baker 1904 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa costiplaga Holland 1893 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa crassa Walker 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Eugoa dalmani Aurivillius, 1912 Species synonym for Evgoa dalmanii Fåhraeus, 1872 Animalia
Eugoa dalmanni Jordan, 1894 Species synonym for Evgoa dalmanii Fåhraeus, 1872 Animalia
Eugoa dissozona Meyrick 1889 Species provisionally accepted name Animalia