Records found: 2
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eremias montanus RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI 2001 Species accepted name Animalia
Eremias (eremias) montanus RASTEGARPOUYANI 2001 Species synonym for Eremias montanus RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI 2001 Animalia