Records found: 5
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eremias fasciata BLANFORD 1874 Species accepted name Animalia
Eremias fasciata NIKOLSKY 1900 Species synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias fasciata pleskei BEDRIAGA 1905 Infraspecific taxon synonym for Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias (rhabderemias) fasciata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias andersoni DAREVSKY & SZCZERBAK 1978 Animalia
Eremias (rhabderemias) fasciata LANTZ 1928 Species synonym for Eremias fasciata BLANFORD 1874 Animalia