Records found: 35
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Enyalius Genus Animalia
Enyalius bibroni FROST 2001 Species synonym for Enyalius bibronii BOULENGER 1885 Animalia
Enyalius bibronii BOULENGER 1885 Species accepted name Animalia
Enyalius bilineatus DUMÉRIL & BIBRON 1837 Species accepted name Animalia
Enyalius boulengeri ETHERIDGE 1968 Species synonym for Enyalius brasiliensis boulengeri (ETHERIDGE 1968) Animalia
Enyalius brasiliensis LESSON 1830 Species accepted name Animalia
Enyalius brasiliensis PETERS 1970 Species synonym for Enyalius brasiliensis boulengeri (ETHERIDGE 1968) Animalia
Enyalius brasiliensis boulengeri (ETHERIDGE 1968) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Enyalius brasiliensis brasiliensis (LESSON 1830) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Enyalius caerulescens BOULENGER 1885 Species synonym for Enyalioides laticeps GUICHENOT 1855 Animalia
Enyalius catenatus WIED 1821 Species accepted name Animalia
Enyalius catenatus bibronii JACKSON 1978 Infraspecific taxon synonym for Enyalius bibronii BOULENGER 1885 Animalia
Enyalius catenatus pictus JACKSON 1978 Infraspecific taxon synonym for Enyalius pictus WIED-NEUWIED 1825 Animalia
Enyalius coerulescens COPE 1876 Species synonym for Enyalioides laticeps GUICHENOT 1855 Animalia
Enyalius erythroceneus RODRIGUES, DE FREITAS, SANTOS SILVA & VIÑA BERTOLOTTO 2006 Species accepted name Animalia
Enyalius fitzingeri BOULENGER 1885 Species synonym for Anisolepis grilli BOULENGER 1891 Animalia
Enyalius heterolepis GÜNTHER 1885 Species synonym for Enyalioides heterolepis BOCOURT 1874 Animalia
Enyalius iheringii BOULENGER 1885 Species accepted name Animalia
Enyalius iheringii BOULENGER 1885 Species synonym for Enyalius iheringii BOULENGER 1885 Animalia
Enyalius laticeps GUICHENOT 1855 Species synonym for Enyalioides laticeps GUICHENOT 1855 Animalia