Records found: 233
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Emys Genus Animalia
Celestus costatus emys SCHWARTZ 1971 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys marmorata BAIRD & GIRARD 1852 Species accepted name Animalia
Emys orbicularis Linnaeus 1758 Species accepted name Animalia
Emys orbicularis capolongoi FRITZ 1995 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis colchica FRITZ 1994 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis eiselti FRITZ et al. 1998 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis fritzjuergenobsti FRITZ 1993 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis galloitalica FRITZ 1995 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis hellenica (VALENCIENNES 1832) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis hispanica FRITZ, KELLER & BUDDE 1996 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis iberica EICHWALD 1831 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis ingauna JESU et al. 2004 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis kurae FRITZ 1994 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis lanzai FRITZ 1995 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis luteofusca FRITZ 1989 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis occidentalis FRITZ 1993 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis orbicularis (Linnaeus 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis orientalis FRITZ 1994 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Emys orbicularis persica EICHWALD 1831 Infraspecific taxon accepted name Animalia