Records found: 136
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Ellipteroides Genus Animalia
Ellipteroides acanthias (Alexander, 1941) Species accepted name Animalia
Ellipteroides acrissimus (Alexander, 1944) Species accepted name Animalia
Ellipteroides acucurvatus (Alexander, 1968) Species accepted name Animalia
Ellipteroides acustylatus (Alexander, 1962) Species accepted name Animalia
Ellipteroides adelus (Alexander, 1949) Species accepted name Animalia
Ellipteroides adrastea Stary and Mendl, 1984 Species accepted name Animalia
Ellipteroides aitholodes (Alexander, 1961) Species accepted name Animalia
Ellipteroides alatus (Alexander, 1981) Species accepted name Animalia
Ellipteroides alboscutellatus (von Roser, 1840) Species accepted name Animalia
Ellipteroides alomatus (Alexander, 1963) Species accepted name Animalia
Ellipteroides altivolans (Alexander, 1942) Species accepted name Animalia
Ellipteroides amiculus (Alexander, 1936) Species accepted name Animalia
Ellipteroides apocryphus (Alexander, 1968) Species accepted name Animalia
Ellipteroides argentinensis (Alexander, 1920) Species accepted name Animalia
Ellipteroides atroapicatus (Alexander, 1938) Species accepted name Animalia
Ellipteroides atropolitus (Alexander, 1937) Species accepted name Animalia
Ellipteroides balzapambae (Alexander, 1941) Species accepted name Animalia
Ellipteroides bifasciolatus (Alexander, 1937) Species accepted name Animalia
Ellipteroides bifastigatus Mendl, 1987 Species accepted name Animalia