Records found: 64
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eirenis Genus Animalia
Eirenis (collaria) collaris DOTSENKO 1989 Species synonym for Platyceps collaris Ménétriés 1832 Animalia
Eirenis (eirenis) aurolineatus NAGY 2004 Species synonym for Eirenis aurolineatus VENZMER 1919 Animalia
Eirenis (eirenis) modestus NAGY 2004 Species ambiguous synonym for Eirenis modestus cilicius (SCHMIDTLER 1993) Animalia
Eirenis (eirenis) modestus NAGY 2004 Species ambiguous synonym for Eirenis modestus semimaculatus (BÖTTGER 1876) Animalia
Eirenis (eoseirenis) decemlineatus NAGY 2004 Species synonym for Eirenis decemlineatus DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL 1854 Animalia
Eirenis (pediophis) africana NAGY 2004 Species synonym for Eirenis africana BOULENGER 1914 Animalia
Eirenis (pediophis) barani NAGY 2004 Species ambiguous synonym for Eirenis barani barani SCHMIDTLER, 1988 Animalia
Eirenis (pediophis) barani NAGY 2004 Species ambiguous synonym for Eirenis barani bischofforum SCHMIDTLER 1997 Animalia
Eirenis (pediophis) collaris NAGY 2004 Species synonym for Platyceps collaris Ménétriés 1832 Animalia
Eirenis (pediophis) coronella NAGY 2004 Species synonym for Eirenis coronella SCHLEGEL 1837 Animalia
Eirenis (pediophis) coronelloides NAGY 2004 Species synonym for Eirenis coronelloides JAN 1862 Animalia
Eirenis (pediophis) eiselti NAGY 2004 Species synonym for Eirenis eiselti SCHMIDTLER & SCHMIDTLER 1978 Animalia
Eirenis (pediophis) hakkariensis NAGY 2004 Species synonym for Eirenis hakkariensis SCHMIDTLER & EISELT 1991 Animalia
Eirenis (pediophis) levantinus NAGY 2004 Species synonym for Eirenis levantinus SCHMIDTLER 1993 Animalia
Eirenis (pediophis) lineomaculatus NAGY 2004 Species synonym for Eirenis lineomaculatus SCHMIDT 1939 Animalia
Eirenis (pediophis) medus NAGY 2004 Species synonym for Eirenis medus CHERNOV 1940 Animalia
Eirenis (pediophis) punctatolineatus NAGY 2004 Species synonym for Eirenis punctatolineatus kumerloevei EISELT 1970 Animalia
Eirenis (pediophis) rechingeri NAGY 2004 Species synonym for Eirenis rechingeri EISELT 1971 Animalia
Eirenis (pediophis) rothi NAGY 2004 Species synonym for Eirenis rothii JAN 1863 Animalia