Records found: 18
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Drapetodes Genus Animalia
Drapetodes albidior Warren 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes barlowi Holloway 1998 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes circumscripta Warren 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes croceago Hampson 1895 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes denotata Watson 1961 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes deumbrata Warren 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes fratercula Moore 1887 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes interlineata Warren 1896 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes lunulata Warren 1896 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes magnifica Swinhoe 1902 Species accepted name Animalia
Drapetodes matulata Felder 1874 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes mimularia Swinhoe 1902 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes mitaria Guenée 1857 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes nummularia Snellen 1889 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes obliquifasciata Swinhoe 1902 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes platycerata Walker 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Drapetodes vapida Warren 1922 Species provisionally accepted name Animalia