Records found: 10
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Crossobamon Genus Animalia
Crossobamon atropunctatus LICHTENSTEIN 1856 Species synonym for Crossobamon eversmanni WIEGMANN 1834 Animalia
Crossobamon eversmanni Khan Species synonym for Crossobamon eversmanni lumsdenii (BOULENGER 1887) Animalia
Crossobamon eversmanni WIEGMANN 1834 Species accepted name Animalia
Crossobamon eversmanni eversmanni (WIEGMANN 1834) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Crossobamon eversmanni lumsdenii (BOULENGER 1887) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Crossobamon eversmanni maynardi KLUGE 1991 Infraspecific taxon synonym for Crossobamon eversmanni lumsdenii (BOULENGER 1887) Animalia
Crossobamon lumsdenii KHAN 2003 Species synonym for Crossobamon eversmanni lumsdenii (BOULENGER 1887) Animalia
Crossobamon maynardi KLUGE 1967 Species synonym for Crossobamon eversmanni lumsdenii (BOULENGER 1887) Animalia
Crossobamon orientalis BLANFORD 1876 Species accepted name Animalia