Records found: 30
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Cotinusa Genus Animalia
Cotinusa adelae Mello-Leitao, 1944 Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa albescens Mello-Leitao, 1945 Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa bisetosa Simon, 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa bryantae Chickering, 1946 Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa cancellata (Mello-Leitao, 1943) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa deserta (Peckham, Peckham, 1894) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa dimidiata Simon, 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa distincta (Peckham, Peckham, 1888) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa fenestrata (Taczanowski, 1878) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa furcifera (Schenkel, 1953) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa gemmea (Peckham, Peckham, 1894) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa gertschi (Mello-Leitao, 1947) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa horatia (Peckham, Peckham, 1894) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa irregularis (Mello-Leitao, 1945) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa leucoprocta (Mello-Leitao, 1947) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa magna (Peckham, Peckham, 1894) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa mathematica (Mello-Leitao, 1917) Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa melanura Mello-Leitão, 1939 Species provisionally accepted name Animalia
Cotinusa puella Simon, 1900 Species provisionally accepted name Animalia