Records found: 9
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Cordillacris Genus Animalia
Cordillacris affinis Morse, 1903 Species synonym for Cordillacris occipitalis (Thomas, C., 1873) Animalia
Cordillacris apache Rehn, J.A.G. & Hebard, 1909 Species synonym for Cordillacris crenulata (Bruner, L., 1889) Animalia
Cordillacris crenulata (Bruner, L., 1889) Species accepted name Animalia
Cordillacris crenulata pima Rehn, J.A.G., 1907 Infraspecific taxon synonym for Cordillacris crenulata (Bruner, L., 1889) Animalia
Cordillacris grinnelli Rehn, J.A.G. & Hebard, 1909 Species synonym for Cordillacris occipitalis (Thomas, C., 1873) Animalia
Cordillacris occipitalis (Thomas, C., 1873) Species accepted name Animalia
Cordillacris occipitalis cinerea (Bruner, L., 1889) Infraspecific taxon synonym for Cordillacris occipitalis (Thomas, C., 1873) Animalia
Cordillacris pima Rehn, J.A.G., 1907 Species synonym for Cordillacris crenulata (Bruner, L., 1889) Animalia