Records found: 16
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Compsa macra (Thomson, 1867) Species accepted name Animalia
Compsa macra 1971 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Aurivillius, 1912 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Blackwelder, 1946 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Chemsak, Linsley & Noguera, 1992 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Gilmour, 1963 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Gounelle, 1909 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Joly, 1991 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Martins, 1964 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Martins, 1965 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Martins, 1970 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Martins, 2009 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Monné, 1993 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia
Compsa macra Monné, 2005 Species synonym for Compsa macra (Thomson, 1867) Animalia