Records found: 12
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Species accepted name Animalia
Coleoxestia denticornis Aurivillius, 1912 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Blackwelder, 1946 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Bosq, 1947 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Fragoso, 1982 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Martins & Monné, 2005 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Monné, 1993 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Viana, 1972 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Zajciw, 1958 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Zajciw, 1972 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia
Coleoxestia denticornis Zajciw, 1974 Species synonym for Coleoxestia denticornis (Gahan, 1892) Animalia