Records found: 39
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Chrysoteuchia Genus Animalia
Chrysoteuchia argentistrigellus Leech 1889 Species accepted name Animalia
Chrysoteuchia atrosignatus Zeller 1877 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia brunnea Dufrane 1942 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia caricetalis Hübner 1825 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia cespitella Hübner 1796 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia culmella Linnaeus 1758 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia daisetsuzana Matsumura 1927 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia diasterella Bleszynski 1965 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia diplogrammus Zeller 1863 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia distinctellus Leech ? Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia dividellus Snellen 1890 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia fractellus South 1901 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia fucatellus Christoph 1881 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia fuliginosellus South 1901 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia funebrellus Caradja 1937 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia gonoxes Bleszynski 1962 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia gregorella Bleszynski 1965 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia hortella Fabricius 1794 Species provisionally accepted name Animalia
Chrysoteuchia hortibius Strand 1920 Species provisionally accepted name Animalia