Records found: 38
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Charmosyna Genus Animalia
Charmosyna josefinae cyclopum Hartert, 1930 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna josefinae josefinae (Finsch, 1873) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna josefinae sepikiana Neumann, 1922 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna papou goliathina Rothschild & Hartert, 1911 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna papou papou (Scopoli, 1786) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna papou stellae A. B. Meyer, 1886 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna papou wahnesi Rothschild, 1906 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna placentis intensior (Kinnear, 1928) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna placentis ornata Mayr, 1940 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna placentis pallidior (Rothschild & Hartert, 1905) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna placentis placentis (Temminck, 1835) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna placentis subplacens (P. L. Sclater, 1876) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna pulchella pulchella G. R. Gray, 1859 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna pulchella rothschildi (Hartert, 1930) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna rubronotata kordoana (A. B. Meyer, 1874) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Charmosyna rubronotata rubronotata (Wallace, 1862) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Palaiargia charmosyna charmosyna Lieftinck, 1932 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Palaiargia charmosyna cyclopica Lieftinck, 1949 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Palaiargia charmosyna miniata Lieftinck, 1949 Infraspecific taxon accepted name Animalia