Records found: 16
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Cephenemyia Genus Animalia
Cephenemyia abdominalis Aldrich, 1915 Species synonym for Cephenemyia phobifer (Clark, 1815) Animalia
Cephenemyia albina Taber & Fleenor, 2004 Species accepted name Animalia
Cephenemyia apicata Bennett & Sabrosky, 1962 Species accepted name Animalia
Cephenemyia auribarbis (Meigen, 1824) Species accepted name Animalia
Cephenemyia jellisoni Townsend, 1941 Species accepted name Animalia
Cephenemyia kaplanovi (Grunin, 1947) Species accepted name Animalia
Cephenemyia macrostis Brauer, 1863 Species accepted name Animalia
Cephenemyia macrotis Bau, 1928 Species synonym for Cephenemyia macrostis Brauer, 1863 Animalia
Cephenemyia multispinosa Ulrich, 1935 Species synonym for Cephenemyia auribarbis (Meigen, 1824) Animalia
Cephenemyia phobifer (Clark, 1815) Species accepted name Animalia
Cephenemyia pratti Hunter, 1916 Species accepted name Animalia
Cephenemyia stimulator (Clark, 1815) Species accepted name Animalia
Cephenemyia stimulatrix Rondani, 1857 Species synonym for Cephenemyia stimulator (Clark, 1815) Animalia
Cephenemyia trompe (Modeer, 1786) Species accepted name Animalia
Cephenemyia ulrichii (Brauer, 1862) Species accepted name Animalia