Records found: 648
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Tettigonia caudata caudata (Charpentier, 1842) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tettigonia caudata mistshenkoi Ozerskij, 1989 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Textrix caudata L. Koch, 1872 Species accepted name Animalia
Thagria caudata Zhang 1994 Species accepted name Animalia
Thaumalea caudata Bezzi, 1913 Species accepted name Animalia
Themeda caudata (Nees ex Hook. & Arn.) A.Camus Species accepted name Plantae
Thismia caudata Maas & H.Maas Species accepted name Plantae
Thresiaella caudata Narendran, 1989 Species accepted name Animalia
Tillandsia confinis var. caudata L.B.Sm. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Trachelomonas caudata (Ehrenberg) Stein Species accepted name Protozoa
Trachelomonas caudata f. pseudocaudata (Deflandre) Popova Infraspecific taxon accepted name Protozoa
Trachelomonas caudata var. elegantissima (G.S. West) Playfair Infraspecific taxon accepted name Protozoa
Trachelomonas conica var. caudata Playfair Infraspecific taxon accepted name Protozoa
Trachelomonas hispida var. caudata Lemmermann Infraspecific taxon accepted name Protozoa
Trama caudata Del Guercio, 1909 Species accepted name Animalia
Triaspis caudata (Nees, 1816) Species accepted name Animalia
Trichoconis caudata (Appel & Strunk) Clem. 1909 Species accepted name Fungi
Trichosalpinx caudata Luer & R.Escobar Species accepted name Plantae
Trichotria tetractis caudata (Lucks, 1912) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Trigynaea caudata (R. E. Fr.) R. E. Fr. Species accepted name Plantae