Records found: 38
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Cathexis Genus Animalia
Cathexis grallatrix Aurivillius, 1923 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Blackwelder, 1946 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Gemminger & Harold, 1873 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Gilmour, 1965 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Lacordaire, 1872 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Monné, 1995 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Monné, 2005 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis grallatrix Zajciw, 1967 Species synonym for Colobothea grallatrix Bates, 1865 Animalia
Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Species accepted name Animalia
Cathexis longimana Aurivillius, 1923 Species synonym for Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Animalia
Cathexis longimana Blackwelder, 1946 Species synonym for Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Animalia
Cathexis longimana Bosq, 1943 Species synonym for Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Animalia
Cathexis longimana Bruch, 1912 Species synonym for Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Animalia
Cathexis longimana Gemminger & Harold, 1873 Species synonym for Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Animalia
Cathexis longimana Gilmour, 1965 Species synonym for Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Animalia
Cathexis longimana Lacordaire, 1872 Species synonym for Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Animalia
Cathexis longimana Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Cathexis longimana (Pascoe, 1859) Animalia