Records found: 21
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Bomaribidion Genus Animalia
Bomaribidion affabile Júlio, Giorgi & Monné, 2000 Species synonym for Bomarion affabile Napp & Martins, 1982 Animalia
Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Species accepted name Animalia
Bomaribidion angusticolle 1971 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Martins & Galileo, 2007 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Martins, 1962 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Martins, 1969 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Monné, 1993 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Monné, 2005 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Viana, 1972 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion angusticolle Zajciw, 1974 Species synonym for Bomaribidion angusticolle (Gounelle, 1909) Animalia
Bomaribidion hirsutum Martins & Galileo, 2007 Species synonym for Bomaribidion hirsutum Martins, 1969 Animalia
Bomaribidion hirsutum Martins, 1969 Species accepted name Animalia
Bomaribidion hirsutum Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Bomaribidion hirsutum Martins, 1969 Animalia
Bomaribidion hirsutum Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Bomaribidion hirsutum Martins, 1969 Animalia
Bomaribidion hirsutum Monné, 1993 Species synonym for Bomaribidion hirsutum Martins, 1969 Animalia
Bomaribidion hirsutum Monné, 2005 Species synonym for Bomaribidion hirsutum Martins, 1969 Animalia
Bomaribidion longitarsi Júlio, Giorgi & Monné, 2000 Species synonym for Megapedion lefebvrei (Gounelle, 1909) Animalia