Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Azatrephes Genus Animalia
Azatrephes discalis Walker 1856 Species provisionally accepted name Animalia
Azatrephes fuliginosa Rothschild 1910 Species provisionally accepted name Animalia
Azatrephes infenestrata Seitz 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Azatrephes orientalis Rothschild 1922 Species accepted name Animalia
Azatrephes paradisea Butler 1877 Species provisionally accepted name Animalia
Azatrephes transiens Seitz 1922 Species provisionally accepted name Animalia