Records found: 526
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Attus Genus Animalia
Attus acripes Simon, 1871 Species synonym for Euophrys acripes (Simon, 1871) Animalia
Attus adansoni Audouin, 1826 Species synonym for Hasarius adansoni (Audouin, 1826) Animalia
Attus adustus Urquhart, 1893 Species synonym for Trite auricoma Urquhart, 1885 [1886] Animalia
Attus aenescens Simon, 1868 Species synonym for Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Animalia
Attus aeneus Walckenaer, 1837 Species synonym for Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Animalia
Attus aequipes Simon, 1871 Species synonym for Talavera aequipes (Pickard-Cambridge O., 1871) Animalia
Attus aeruginosus Simon, 1871 Species synonym for Aelurillus aeruginosus (Simon, 1871) Animalia
Attus aestivalis Peckham, Peckham, 1883 Species synonym for Pelegrina proterva (Walckenaer, 1837) Animalia
Attus affaber Simon, 1868 Species synonym for Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Animalia
Attus affinis Simon, 1871 Species synonym for Aelurillus luctuosus (Lucas, 1846) Animalia
Attus agilis Walckenaer, 1841 Species synonym for Menemerus semilimbatus (Hahn, 1827 [1829]) Animalia
Attus agrestis Peckham, Peckham, 1883 Species synonym for Thiodina puerpera (Hentz, 1846) Animalia
Attus albertisii Thorell, 1881 Species synonym for Zenodorus albertisi (Thorell, 1881) Animalia
Attus albibarbis Simon, 1871 Species synonym for Neaetha membrosa (Simon, 1868) Animalia
Attus albicans Simon, 1871 Species synonym for Aelurillus candidus (Simon, 1868) Animalia
Attus albifrons Simon, 1868 Species synonym for Yllenus albifrons (Lucas, 1846) Animalia
Attus albo-immaculatus Peckham, Peckham, 1883 Species synonym for Poultonella alboimmaculata (Peckham, Peckham, 1883) Animalia
Attus albo-marginatus Lenz, 1886 Species synonym for Hyllus albomarginatus (Lenz, 1886) Animalia
Attus albo-oculatus Vinson, 1863 Species synonym for Hyllus albooculatus (Vinson, 1863) Animalia