Records found: 14
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Atlantea Genus Animalia
Atlantea cryptadia Sommer & Schwartz 1980 Species accepted name Animalia
Atlantea pantoni Kaye 1906 Species provisionally accepted name Animalia
Atlantea perezi Herrich-Schäffer 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Atlantea seitzi Röber 1914 Species provisionally accepted name Animalia
Atlantea tulita Dewitz 1877 Species provisionally accepted name Animalia
Agelena atlantea Fage, 1938 Species accepted name Animalia
Brachyopa atlantea Kassebeer, 2000 Species accepted name Animalia
Coenonympha atlantea Verity 1926 Species provisionally accepted name Animalia
Dysdera atlantea Denis, 1954 Species accepted name Animalia
Hymenoplia atlantea Baraud, 1985 Species accepted name Animalia
Satyrus atlantea Verity 1927 Species provisionally accepted name Animalia
Stigmatogaster atlantea Verhoeff (1938) Species accepted name Animalia
Typhlogastrura atlantea (Gisin, 1951) Species accepted name Animalia