Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Aspidoparia Genus Animalia
Aspidoparia jaya (Hamilton, 1822) Species accepted name Animalia
Aspidoparia morar (Hamilton, 1822) Species accepted name Animalia
Aspidoparia sardina Heckel, 1846-49 Species synonym for Aspidoparia morar (Hamilton, 1822) Animalia
Aspidoparia siamensis (Sauvage, 1881) Species synonym for Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881) Animalia
Aspidoparia ukhrulensis Selim & Vishwanath, 2001 Species accepted name Animalia
Aspidoparia (English) Species common name for Aspidoparia morar (Hamilton, 1822) Animalia