Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Asio stygius (Wagler, 1832) Species accepted name Animalia
Asio stygius barberoi W. Bertoni, 1930 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Asio stygius lambi R. T. Moore, 1937 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Asio stygius noctipetens Riley, 1916 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Asio stygius robustus L. Kelso, 1934 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Asio stygius siguapa (Orbigny, 1839) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Asio stygius stygius (Wagler, 1832) Infraspecific taxon accepted name Animalia