Records found: 36
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Aphrosylus Genus Animalia
Aphrosylus aculeatus Negrobov, 1979 Species accepted name Animalia
Aphrosylus aquellinus Vaillant, 1955 Species accepted name Animalia
Aphrosylus argyreatus Frey, 1945 Species accepted name Animalia
Aphrosylus atlanticus Dahl, 1960 Species accepted name Animalia
Aphrosylus beckeri Parent, 1927 Species accepted name Animalia
Aphrosylus calcarator Frey, 1945 Species accepted name Animalia
Aphrosylus californicus Harmston, 1952 Species accepted name Animalia
Aphrosylus canariensis Santos Abreu, 1929 Species accepted name Animalia
Aphrosylus celtiber Haliday, 1855 Species accepted name Animalia
Aphrosylus cilifemoratus Rampini, 1982 Species accepted name Animalia
Aphrosylus direptor Wheeler, 1897 Species accepted name Animalia
Aphrosylus ferox Haliday, 1851 Species accepted name Animalia
Aphrosylus fur Parent, 1928 Species accepted name Animalia
Aphrosylus fuscipennis Strobl, 1909 Species accepted name Animalia
Aphrosylus gioiellae Rampini & Munari, 1987 Species accepted name Animalia
Aphrosylus giordanii Rampini & Munari, 1987 Species accepted name Animalia
Aphrosylus grassator Wheeler, 1897 Species accepted name Animalia
Aphrosylus jacquemini Vaillant, 1950 Species accepted name Animalia
Aphrosylus jucundus Becker, 1908 Species accepted name Animalia