Records found: 21
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Aphelochaeta Genus Animalia
Aphelochaeta aequiseta (Hartmann-Schröder, 1962) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta elongata Blake in Blake, Hilbig & Scott, 1996 Species accepted name Animalia
Aphelochaeta filiformis (Keferstein, 1862) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta glandaria Blake in Blake, Hilbig & Scott, 1996 Species accepted name Animalia
Aphelochaeta marioni (de Saint Joseph, 1894) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta mcintoshi (Southern, 1914) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta monilaris (Hartman, 1960) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta monilaris Hartman, 1960 Species accepted name Animalia
Aphelochaeta multifilis (Moore, 1903) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta multifilis (Moore, 1909) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta nigrorostrum (Hartman & Fauchald, 1971) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta petersenae Blake in Blake, Hilbig & Scott, 1996 Species accepted name Animalia
Aphelochaeta phillipsi Blake in Blake, Hilbig & Scott, 1996 Species accepted name Animalia
Aphelochaeta secunda (Banse & Hobson, 1968) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta secunda, Blake, 1991 Species synonym for Monticellina secunda (Banse & Hobson, 1968) Animalia
Aphelochaeta serrata (Eliason, 1962) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta serratiseta (Banse & Hobson, 1968) Species accepted name Animalia
Aphelochaeta tigrina Blake in Blake, Hilbig & Scott, 1996 Species accepted name Animalia
Aphelochaeta vivipara (Christie, 1984) Species accepted name Animalia