Records found: 10
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Antromysis Genus Animalia
Antromysis almyra (Brattegard, 1977) Species synonym for Parvimysis almyra Brattegard, 1977 Animalia
Antromysis americana W. M. Tattersall, 1951 Species synonym for Surinamysis americana (W. M. Tattersall, 1951) Animalia
Antromysis anophelinae W. M. Tattersall, 1951 Species accepted name Animalia
Antromysis bahamensis (Brattegard, 1969) Species synonym for Parvimysis bahamensis Brattegard, 1969 Animalia
Antromysis cenotensis Creaser, 1936 Species accepted name Animalia
Antromysis cubanica Bacescu and Orghidan, 1971 Species accepted name Animalia
Antromysis juberthiei Bacescu and Orghidan, 1977 Species accepted name Animalia
Antromysis peckorum Bowman, 1977 Species accepted name Animalia
Antromysis reddelli Bowman, 1977 Species accepted name Animalia