Records found: 8
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Anexaireta Genus Animalia
Anexaireta castanea (James, 1975) Species accepted name Animalia
Anexaireta gracilis (James, 1975) Species accepted name Animalia
Anexaireta hyacinthina (Bigot, 1879) Species accepted name Animalia
Anexaireta lateralis (James, 1975) Species accepted name Animalia
Anexaireta solvoides (James, 1975) Species accepted name Animalia
Anexaireta therevoides (James, 1975) Species accepted name Animalia
Anexaireta variicolor (James, 1975) Species accepted name Animalia