Records found: 74
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Amphiodia destinata Koehler, 1922 Species synonym for Amphiura joubini Koehler, 1912 Animalia
Amphiodia digitata Nielsen, 1932 Species accepted name Animalia
Amphiodia digitata Nielsen, 1932 Species synonym for Amphiodia digitata Nielsen, 1932 Animalia
Amphiodia digitula H.L. Clark, 1911 Species accepted name Animalia
Amphiodia dividua Mortensen, 1933 Species accepted name Animalia
Amphiodia duplicata (Koehler, 1930) Species accepted name Animalia
Amphiodia erecta Koehler, 1914 Species synonym for Amphipholis erecta (Koehler, 1914) Animalia
Amphiodia euryaspis H.L. Clark, 1911 Species accepted name Animalia
Amphiodia fissa (Lütken, 1869) Species accepted name Animalia
Amphiodia fissa (Lütken, 1869) Species synonym for Amphiodia fissa (Lütken, 1869) Animalia
Amphiodia frigida (Koehler, 1897) Species accepted name Animalia
Amphiodia fuscoalba (Brock, 1888) Species accepted name Animalia
Amphiodia grata (Koehler, 1904) Species synonym for Amphioplus grata (Koehler, 1904) Animalia
Amphiodia grisea (Ljungman, 1867) Species accepted name Animalia
Amphiodia guillermosoberoni Caso, 1979 Species accepted name Animalia
Amphiodia gyraspis H.L. Clark, 1915 Species accepted name Animalia
Amphiodia habilis Albuquerque et al. 2001 Species accepted name Animalia
Amphiodia joubini (Koehler, 1912) Species synonym for Amphiura joubini Koehler, 1912 Animalia
Amphiodia luetkeni (Ljungman, 1872) Species synonym for Ophiophragmus luetkeni (Ljungman, 1872) Animalia
Amphiodia macraspis H.L. Clark, 1911 Species synonym for Amphioplus macraspis (Clark, 1911) Animalia